Kde?
VENCORP RK, s.r.o.
Štúrova 14
811 02 Bratislava
Telefón: +421 / 2 / 57 10 48 11
Fax: +421 / 2 / 52 96 22 03
Email: vencorprk@vencorp.sk

 

Jacquinovský dom

www.vencorprk.sk

Banská Štiavnica

Rezidenčné projekty

     Zámerom investora ja obnoviť pôvodné polyfunkčné využitie meštianskeho domu pomenovaného Jacquinovský dom v centre mesta Banská Štiavnica. Historický objekt s tromi nadzemnými podlažiami je situovaný v uličnej radovej zástavbe v centre mesta, hlavným priečelím orientovaný do ul. A.Kmeťa a zadnou fasádou do Striebornej ulice. Trojkrídlový pôdorys vytvára vnútorný dvor, prepojený pasážami s obidvoma uličnými fasádami.
     Jestvujúca dispozícia objektu je výsledkom postupného vývoja od stredovekého jadra po záverečné úpravy. V značnom rozsahu sa v objekte zachovali časti pôvodných architektotnických detailov ako drevené trámové stropy a klemby. 
     Investor plánu s obnovou historického objektu v priebehu pár rokov.