Kde?
VENCORP RK, s.r.o.
Štúrova 14
811 02 Bratislava
Telefón: +421 / 2 / 57 10 48 11
Fax: +421 / 2 / 52 96 22 03
Email: vencorprk@vencorp.sk

 

Priemyselno-skladovací komplex

www.vencorprk.sk

Bratislava III., Rača

Logistické a priemyselné projekty

     Priemyselno - skladovací komplex je situovaný v mestskej časti Bratislava Rača v lokalite Žabí majer. Na území o rozlohe 24.233 m2, so zastavanou a spevnenou plochou 13.644 m2 sú situované tri skladovacie haly. Výmery hál sa pohybujú od 670m2 do 1055 m2. Svetlá výška hál je od 6,5 až do výšky 8 m.
     Z funkčno - prevádzkového hľadiska sú haly určené na skladovanie. Z konštrukčného hľadiska nosný systém jednoloďovej haly tvorí oceľová konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov, väzníkov, väzníc a  zavetrania. V halách sú rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie a rozvody teplovodného kúrenia oceľovými registrami. Zriadené sú aj vstavané kancelárske obsluhy skladov. Haly sú zateplené (možnosť vykurovania všetkých hál). Podlahy sú liate z monolitického betónu.
     Celý komplex je strážený 24 hodinovou strážnou službou.